Arkitektur

Omslag och illustrationer

till Tidningen Arkitektur 6/2016

Samarbete med Illustratören Ida Brogren/Vres

 

/Cover and illustrations 

for the magazine Arkitektur

6/2016

Collaboration with illustrator Ida Brogren/Vres

Category

Collage, Cover, Illustration